Facebook

Slimme autorijschoolhouders kiezen de gunstige weg: Aant Betsema Azn

Sinds 1977 is Aant Betsema Azn de specialist in verzekeringen voor autorijscholen. Wij zijn voor u een volwaardige gesprekspartner: door onze jarenlange ervaring begrijpen en onderkennen wij uw problemen en specifieke wensen. Uw voordeel? Lage premies en gunstige verzekeringsvoorwaarden.

Omdat een groot gedeelte van de noordelijke rijschoolhouders via ons verzekerd is, kunnen wij gunstige prijsafspraken maken met verzekeraars. Dit resulteert in zeer lage premies. Ook uw andere verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen wij u forse premiereducties verlenen. Terwijl onze voorwaarden tot de beste in Nederland behoren.

Het pakket voor autorijscholen is een van de speciale diensten van Aant Betsema Azn, een middelgroot assurantiekantoor. Groot genoeg voor een prettig persoonlijk contact. Wij opereren onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen en banken; daardoor bent u steeds verzekerd van een objectief advies. Mocht u gebruik moeten maken van een schadeverzekering dan staan wij u met raad en daad terzijde. Wij zijn er immers om de zaken van onze verzekerden te behartigen.